MANMADE - SVERIGES STÖRSTA SKOLAPP/FRITIDSAPP!

SKOL/FRITIDSAPP WEBBSHOPAPP

Välkommen till Manmade!
Här hittar du Sveriges största Skolapp/Fritidsapp och Lärplattform!

VI SKAPAR DIN APP FÖR iPHONE, iPAD, ANDROID MOBILER & PLATTOR ELLER SURFA TILL DEN SOM WEBBAPP ELLER PÅ DATORN!

EN APP - ALLA PLATTFORMAR!

{ DU UPPDATERAR ENKELT DIN APP PRECIS NÄR DU VILL MED VÅRT ADMINSYSTEM }

SVERIGES STÖRSTA SKOL/FRITIDSAPP OCH LÄRPLATTFORM I ETT!

SAMLA ALL SKOLINFORMATION I SKOLAPPEN!
Oavsett varifrån informationen kommer ifrån.

För alla skolor - fritids, förskolor, grundskolor, gymnasium, universitet, folkhögskolor, komvux mm.

Skolappen från Manmade är sveriges största skolapp där man kan skapa fritidsschema, närvarorapportera, frånvarorapportera på ett enkelt sätt och med sidor som bla scheman från alla schemaplattformar eller pdf scheman, pdf menyer, pdf dokument, nyheter, bloggar, Google/Office/iCloud kalendrar, lunchguide, personalregister, elevregister, telefonlista, sjukanmälan/frånvaro anmälan, närvaroregistrering, frånvarorapportering, studiedagar/lov, sociala media, Youtube, gallerier, synka med Google Classroom/Education, Office 365/OneDrive, iCloud Drive, Messenger Chattar, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, automatiska emailutskick vid nyhets och blogg uppdateringar, push notiser, app notiser, länkar, karta, klasslistor, maila från appen, köp/sälj böcker, skicka sms email imessages facetime, fullt språkstöd, skapa IUP med Omdömen, skapa betyg, skapa scheman, översätt text till tal, logga in med Touch Id och Face Id, skolkatalog, rss feeds, om era utbildningar/kurser, samla alla externa plattformar i appen, ledighetsansökan, kursansökan, skapa personliga påminnelser, skicka in läxor, automatisk översättning till 105 olika språk, automatisk koppling till Procapita och mycket mer!

Surfa med din mobil, platta eller dator till
SKOLAPPEN/FRITIDSAPPEN DEMO

Allt ingår och ni väljer själva vad ni vill ha med i er app.

SAMLA ALL SKOLINFORMATION I SKOLAPPEN!
Oavsett varifrån informationen kommer ifrån.
Visa precis all information i sveriges största skolapp, ni väljer själva vad ni vill ha med i just eran app av allt ni ser i demoappen.

Ring oss på 0702-31 50 96 och boka in ett telefonmöte så berättar vi om allt man kan göra i både appen och på adminsystemet!

SJUKANMÄLAN + FRÅNVAROANMÄLAN
Användaren kan enkelt sjukanmäla och frånvaroanmäla till skolan genom appen, det skickas då automatiskt push notiser och mail till skolan och dom båda vårdnadshavarna. Personalen ser sedan enkelt vilka som är sjuka/frånvarande på personalsidorna i appen och på adminsystemet.FRÅNVARORAPPORTERING
Om eleven har ogiltlig frånvaro kan personalen enkelt skicka frånvarorapporter till vårdnadshavarna som berättar att eleven inte är i skolan, dessa skickas ut via både push notiser och mail.

NÄRVAROREGISTRERING
Skolan kan enkelt registrera närvaro, sjuk, ledig eller frånvaro på ett flertal sätt för eleverna i dom olika klasserna. Sedan ser man allt i listor som går att sortera på många olika sätt så som får fram den lista man vill kunna se om tex sjukfrånvaron mm.BOKA FÖRÄLDRAMÖTEN / UTVECKLINGSSAMTAL
Vill ni ha ett bra system för att enkelt kunna hantera bokningar av tex föräldramöten eller utvecklingssamtal mm så kan ni tex skapa bokningsbara möten som vårdnadshavarna sedan kan boka i appen. Skapa IUPer och omdömen som ni har vid dessa möten, lägg enkelt in alla bokade möten i din egen kalender, maila vårdnadshavarna om bokade tider och mycket mer. Ni kan använda detta till att boka tider för precis vad ni vill, det behöver inte vara just föräldramöten eller utvecklingssamtal!

IUPER MED OMDÖMEN
Ni kan skapa IUPer med omdömen för varje elev, ni har alla mallar från Skolverket att välja på och datan sparas i databasen så ni enkelt kan ta fram ett tidigare omdöme och ha det som underlag när ni ska skapa nya. Sedan kan ni skriva ut dom och ha med dom på föräldramöten och utvecklingssamtalen.

SKAPA FRITIDSSCHEMA
Vill ni använda skolappen till era fritidsavdelningar så finns det många bra funktioner framtagna speciellt för fritids. Personal och vårdnadshavare skapar enkelt och snabbt fritidsschema på bara någon minut för ett helt år. Personalen har bra översikt över vilka som ska vara på fritids och när dom ska vara där!
NÄRVARORAPPORTERING
Schemat är sedan kopplat till närvarorapporteringen, där det går ut både mail och push notiser till vårdnadshavarna om att eleven kommit på morgonen eller gått från fritids på eftermiddagen.

ELEV/SKOL UNDERSÖKNINGAR
En annan funktion är att man kan skapa elevundersökningar som elever, vårdnadshavare och personal kan svara på i appen och man ser resultatet i realtid. Man kan alltså göra elevundersökningar på bara någon timme eller två och se resultatet på en gång, inga mer formulär som ska lämnas ut och samlas in och sedan sammanställas. Nu sköts det per automatik!SKAPA SCHEMA
Ni skapar enkelt schema antingen för en klass eller för enskilda elever med drag and drop. När ni är klara med schemat så klickar ni på publicera. Klart!

GOOGLE OCH OFFICE PLATTFORMAR
Använder ni Google Education, Classroom, Drive eller Office 365, Drive mm, så kan vi synka till alla dokument därifrån så ni kan samla allt ifrån dom plattformarna i appen. Det kan vara allt ifrån kalendrar, schema, dokument, läxor och prov mm.

DISTANSUNDERVISNING
Vill ni ha ett bra system för att kunna samla alla läxor och prov, så att eleven kan göra dom direkt i appen? Använder ni distansundervisning så kan ni skapa läxor, prov och alla andra uppgifter, dokument mm på Google eller Office plattformarna som vi samlar ihop så att eleverna kan göra både prov och läxor direkt i appen.

PUSH NOTISER - KONTAKTA ANVÄNDARNA
Ni kontaktar enkelt användarna på en rad olika sätt, ni kan skicka ut mass meddelanden via Push Notiser, Email, iMessage, Sms, App Notiser eller Facetime. Skicka till alla i en klass, fritidsavdelning, personal eller annan typ av grupp, välj bara eleverna, bara vårdnadshavarna eller enskilda användare.

ANVÄNDARUPPGIFTER - GDPR
Givetvis följer vi alla regler vad gäller hantering av användaruppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

PLUS MYCKET, MYCKET MER...
En app för alla typer av skolor, från fritids till högskolor!
Byggd med sveriges största app plattform!


Surfa med din mobil, platta eller dator till
SKOLAPPEN/FRITIDSAPPEN DEMOAPPAR TILL KOMMUNER
Vi kan givetvis använda allt detta till att skapa andra typer av appar för en kommun, det kan vara en app för dom kommunanställda eller för andra enheter inom en kommun, vi kan tex skapa en app för Turistbyrån eller hjälper er så man kan skicka push notiser till deras webbsida och mycket annat!


Visa schema från alla schemaplattformar Pdf schema Pdf Menyer Pdf Dokument Nyheter
Bloggar Kalendrar Lunchguide Personalinfo Telefonlista
SjukanmÄlan/Frånvaro Studeidagar/lov Sociala Media Foto gallerier Moodboard
Youtube Pinterest Instagram Facebook Twitter
Automatiska emailutskick Push notiser App notiser LÄnkar Karta
Klasslistor Kontakt mail KÖp/sÄlj bÖcker Pinterest galleri Kontaktsidor
Prenumerera pÅ inlÄgg Ring funktion LedighetsansÖkan Skicka in läxor Synka kalendrar
Logga in till personalsidor Personalsidor Info bara till personalen Sjuk/Frånvaro lista Sjuk/Frånvaro rapportering
Touch ID Face ID Webbshop IST Extens koppling Procapita koppling
Skapa fritidsschema Närvaro rapportering Schema översikt Frånvaro rapportering Födelsedags påminnelse
Synka med Google docs Google Classroom Synka med Office 365 Synka med iCloud Automatisk översättning till 105 olika språk
Översätt text till tal Fullt språkstöd Skolkatalog Lägg till i mobilens kalender Lägg till i mobilens kalenderapp


SVERIGES STÖRSTA FRITIDSAPP!

Skolappen är inte bara sveriges största skolapp,
det är även sveriges största fritidsapp!


SKAPA FRITIDSSCHEMA
Vill ni använda skolappen till era fritidsavdelningar så finns det många bra funktioner framtagna speciellt för fritids. Personal och vårdnadshavare skapar enkelt och snabbt fritidsschema på bara någon minut för ett helt år. Personalen har bra översikt över vilka som ska vara på fritids och när dom ska vara där!

NÄRVARORAPPORTERING
Schemat är sedan kopplat till närvarorapporteringen, där det går ut både mail och push notiser till vårdnadshavarna om att eleven kommit på morgonen eller gått från fritids på eftermiddagen.

FRÅNVARORAPPORTERING
Det finns givetvis också frånvaro rapportering till vårdnadshavarna om eleven inte kommit till fritids/skolan, vid frånvaro så skickas det ut både mail och push notiser till vårdnadshavarna. Personalen har alltså full koll och en väldigt bra översikt över vilka barn som ska vara på fritids och när, och det finns tom även en födelsedags påminnelse så personalen aldrig glömmer när ett barn fyller år.

BOKA FÖRÄLDRAMÖTEN / UTVECKLINGSSAMTAL
En annan funktion är att man kan skapa bokningsbara möten för tex föräldramöten eller utvecklingssamtal mm som vårdnadshavarna sedan kan boka i appen. Skapa IUPer och omdömen som ni har vid dessa möten, lägg enkelt in alla bokade möten i din egen kalender och mycket mer.SJUKANMÄLAN + MYCKET MER...
Lägg sedan till tex sjuk/frånvaroanmälan och allt annat ni kan välja på i demoappen, för ni väljer själva vad ni vill ha med i just eran app!


Surfa med din mobil, platta eller dator till
SKOLAPPEN/FRITIDSAPPEN DEMO


EN APP FÖR ALLA SKOLOR
En app för alla typer av skolor, från fritids, förskolor till högskolor!
Byggd med sveriges största app plattform!


SAMARBETSPARTNERS
Har ni en plattform idag som ni kanske vill kunna koppla en app till så är vi alltid öppna för nya möjligheter till samarbeten.
Slå oss en signal!MANMADE | MORKULLEGATAN 1 | 432 42 VARBERG
SWEDEN | +46 702 - 31 50 96 | INFO@MANMADE.SE